About Us

Mimarlık bir meslek olmanın ötesinde yaşamımızı etkileyen bir sanattır. Etik, estetik, tarihi, kültürel ve milli öğelerden ilham alarak huzurlu bir çevreyi oluşturmak ulvi görevimizdir.

HA-MİM mimarlığın ilkesi yetenek, bilgi ve tecrübenin yanı sıra etik bir yol izlemektir.

Bireylerin uyum içinde yaşamalarını sağlamak, onlara nitelikli bir yaşam tarzı sunmak ve bunun için sağlıklı ve sosyal bir çevreyi oluşturmak her mimarın hayali olduğu gibi, bizim de sadece işimiz değil, hayatı algılama prensibimizdir.

Business size

26-100 employees

Commercial presence