We are sorry to announce that Lynkos will be shut off on 1st September. You can export your data by going to each section and selecting the export link in the options button on the right.
Sorry for the inconvenience and thank you for having been part of our story!

About Us

Yaptığımız Şeylerle Gurur Duyuyor ve Yapacaklarımızı Merak Ediyoruz…

10 yıldan fazla süre içerisinde başta kentsel dönüşüm konuları olmak üzere imar ve şehir planlama çalışmalarında, imar mevzuatı ile şehircilik ilke ve esasları doğrultusunda, bölgesel ölçekten kent ölçeğine kadar, kent bütünü ve parçalarına dair arazi geliştirme ve danışmanlık, halihazır ve kadastro, 3D Modelleme & Animasyon çalışmalarından uygulama aşamalarına kadar her türlü teorik ve teknik bilgi, beceri ve donanıma sahip bilimsel bir yaklaşım içinde imar mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösteren bir planlama şirketidir.

MİSYON
Lava Planlama; kentsel dönüşüm alanları başta olmak üzere, coğrafi bölgelerin ve kentlerin imar mevzuatı çerçeve içinde planlama ilkeleri, meslek etiğine uygun bir planlama anlayışı ile kamu yararı, kamu ve özel kişilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda bilimsel teknik ve teorik bilgi ve yetenekleri ile plan ve projelerini yaparak, yaşanabilir mekânlar oluşturmayı misyon edinmektedir.

VİZYON
Lava Planlama, çağın gerektirdiği yeniliklere uyum sağlayan, sorunlar karşısında yaratıcı çözümlerle modern, kaliteli, ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitede, proje geliştirme ve imar planlama deneyimlerini bilimsel, teknolojik bilgi birikimleri ile birleştirerek imar planları, projeler ve gayrimenkul değerleme konusunda sunmayı amaç edinerek kaliteden asla ödün vermemeyi vizyon edinmiş bir planlama şirketidir.

Business size

1-10 employees

Commercial presence