We are sorry to announce that Lynkos will be shut off on 1st September. You can export your data by going to each section and selecting the export link in the options button on the right.
Sorry for the inconvenience and thank you for having been part of our story!

About Us

"Deneyim, doğru çözüme hızlı ulaşmamızı sağlar"

Biz diye başlayan cümlelerimizde, deneyim kelimesi mutlaka kendine bir yer bulur.

Çünkü her topluluk, "toplam bir yetenek, zeka ve yaratıcılık" ölçüsüne sahiptir.

Tabir-i Caiz)in takım olarak sahip olduğu en temel değer "deneyim"dir.

Marka kavramı, mecra yapıları, insanların algı biçimleri ve tüm ekonomi süreçleri son birkaç yılda değişti.

Kısa zamanda yeni markaların inşa edildiği veya yok olduğu "sınırsız seçenekler çağında", biz deneyim ile yeni bakış açılarının gücünü birleştiriyoruz.

Business size

26-100 employees

Commercial presence