We are sorry to announce that Lynkos will be shut off on 1st September. You can export your data by going to each section and selecting the export link in the options button on the right.
Sorry for the inconvenience and thank you for having been part of our story!

About Us

TechnoBee® ulusal ve uluslararası düzeyde, sektörel ve sektörler arası alanlarda proje ve teknoloji geliştirme, yönetme, danışmanlık ve eğitim vermek üzere kurulmuş akademik tabanlı bir firmadır.

TechnoBee bu amaçlar doğrultusunda;
-Disiplinler arası akademik bilgi ve deneyim gerektiren kamu ve özel sektör projeleri yürütmekte,
-Ar-ge projeleri yapmakta,
-Teknoloji transferi, inovasyon ve bilgi yönetimi için etkin bir platform oluşturmakta,
-Teknoloji tabanlı yenilikçi fikirlerin ticarileşmesi ve akademik araştırmaların sanayiye transferi için akademi-sanayi-teknopark arakesitinde gerekli hizmetleri sağlamaktadır.

TechnoBee; uluslararası Ar-Ge projelerinin oluşturulmasında, yönetiminde, çıktılarının ilgili sektörlere uygulanmasında Üniversite-Teknokent-Sanayi arasında önemli bir arayüz oluşturmaktadır.

Business size

26-100 employees

Commercial presence