About Us

TechnoBee® ulusal ve uluslararası düzeyde, sektörel ve sektörler arası alanlarda proje ve teknoloji geliştirme, yönetme, danışmanlık ve eğitim vermek üzere kurulmuş akademik tabanlı bir firmadır.

TechnoBee bu amaçlar doğrultusunda;
-Disiplinler arası akademik bilgi ve deneyim gerektiren kamu ve özel sektör projeleri yürütmekte,
-Ar-ge projeleri yapmakta,
-Teknoloji transferi, inovasyon ve bilgi yönetimi için etkin bir platform oluşturmakta,
-Teknoloji tabanlı yenilikçi fikirlerin ticarileşmesi ve akademik araştırmaların sanayiye transferi için akademi-sanayi-teknopark arakesitinde gerekli hizmetleri sağlamaktadır.

TechnoBee; uluslararası Ar-Ge projelerinin oluşturulmasında, yönetiminde, çıktılarının ilgili sektörlere uygulanmasında Üniversite-Teknokent-Sanayi arasında önemli bir arayüz oluşturmaktadır.

Business size

26-100 employees

Commercial presence