About Us

titrifikir,
titr ve fikir kelimelerinin bir araya gelerek oluşturduğu
yeni bir kavramdır.

Titr kelimesini sözlükler şöyle açıklar:
İsim - Ünvan - Etiket.
İnsanoğlu,
tabiatı gereği,
doğduğu andan itibaren
kendisini bir titr yarışı içerisine sokar.
Dünyaya geldiğimiz dakika,
etiketlerimiz takılır bileklerimize.
Kimimiz Ali oluruz,
kimimiz Ayşe.
İsimlerle başlarız hayata.
Ve o hayat boyunca,
bir ünvan sahibi olabilmek için
çalışır dururuz.

Zamanla akıllarımızı unutur,
titrlerimizle düşünür oluruz.

Fikir kelimesini sözlükler şöyle açıklar:
Düşünce - Anlayış - Mütalaa.
Aslında fikir,
kalbe,
bir üçüncü marifeti elde etmek üzere,
iki marifeti kazandırmaktır.
Fikir sahibi olmaya başladığı an,
fikrin her duvarı yıkabilen o tanımsız gücünü farkeder insan.
Zamanla, girdiğimiz ünvan yarışları,
savunmaktan vazgeçtiğimiz fikirlerin sayısını artırır.
Varlıklarımızı, fikirlerimiz yerine titrlerimizle güçlendirmeye başlarız.

titrifikir kelimesini biz şu basitlikle açıklıyoruz:
Fikir, titrden her zaman üstündür.

Bizler,
ünvanı olmayan,
isimlerinin başına etiket dikmeyen,
fikrin patron olduğu bir kültüre inanıyoruz.
Bizim anlayışımıza göre,
eğer bir fikrin varsa, titre ihtiyacın yoktur.
Eğer bir fikrin yoksa, titrin zaten bir önemi yoktur.

Business size

26-100 employees

Commercial presence